Benvinguts! CENTROPLAG és especialista en control integrat de plagues, amb mínim impacte ambiental.

L’empresa desenvolupa des de 1989 tasques de diagnosi, tractament i control de plagues, tant en l’àmbit urbà com forestal. Degut a la nostra experiència, portem a terme un conjunt de tècniques dins del control integrat de plagues, amb un mínim impacte ambiental i risc per les persones.
Disposem de la ISO 14001 de Gestió ambiental com a empresa de tractaments.
Estem donats d’alta en el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) tant per als tractaments de Desinfecció, Desinsectació i Desrratització (DDD) al Departament de Sanitat, com per als tractaments fitosanitaris al (ROPO) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, (DAAR)

Àrees d'especialització

Diagnòstic

Disposem d'assessors en gestió integrada de plagues inscrits al ROPO, amb molta experiència en l’àmbit de la sanitat vegetal (plagues, malalties, carències del sòl).
La GIP (Gestió Integrada de Plagues) és la tècnica de control actual de plagues que prioritza els sistemes sostenibles davant dels sistemes químics que no son selectius, i que inclou accions tant diverses com la potenciació dels depredadors naturals, la introducció de depredadors externs, l'ús de tractaments amb productes no contaminants o altres mesures culturals, com podes de neteja, instal•lació de barreres, fabricació e instal•lació d’hotels d'insectes i caixes niu etc.

Lluita biològica

La lluita biològica de plagues és una estratègia de control, en la qual s’utilitzen poblacions d’enemics naturals (parasitoids, depredadors o patògens), per a reduir la població d’una espècie plaga per davall d’un llindar econòmic de danys.
Els nostres tècnics realitzen visites d’inspecció per anar controlar la evolució de les plagues i actuar en el moment mes adient per a cada problemàtica.

Atomització

Amb els equips que es posen a disposició del servei es poden aplicar tant productes fitosanitaris com el productes biològics a dosis de baix volum de líquid i matèria activa amb gotes des de 50 fins a 300 µ i en un rang de volum entre 60 – 600 litres per ha. Aquestes dosis variaran depenent del tipus de tractament i control de la deriva que es vulgui al realitzar l’aplicació. La maquinaria per les seves dimensions i potència de turbines està pensada pel seu ús en zones urbanes, ja que poden accedir a la majoria d’ubicacions a les ciutats i poden realitzar amb èxit qualsevol aplicació tan de dosis com en assolir les distancies necessaris en cada cas.

Qualitat Mediambiental

La Gestió Integrada de Plagues és una tècnica que s’ha d’adaptar a les condicions de l’entorn. Per aquest motiu és un procés dinàmic i canviant, que es basa principalment en el Monitoreig i el Seguiment i Valoració de les actuacions realitzades. És per aquest motiu que el control de la Qualitat de del Servei és constant, ja que constantment s’autoregula per a obtenir els millors resultats. Veure politica de qualitat i mediambient per mes informacio

Endoterapia

Es tracta d’una tècnica amb la qual s’injecta el producte fitosanitari directament al sistema vascular de l’arbre. Te moltes avantatges respecte als mètodes tradicionals, minimitzant l’impacte sobre el sòl, les aigües i el medi. El nostre equip porta molts anys perfeccionant aquesta tècnica per aconseguir gran efectivitat produint el mínim dany a l’arbre.
Es una tecnica efectiva per a la majoria de plagues com son la processionària del pi, el tigre del plàtan, la galleruca de l’om, el morrut de les palmeres, pugons i cotxinilles.

Mosquit Tigre

Disposem d equip per fer sanejament de mosquit tigre a finques, cases rurals, parcs i jardins.

Contacta'ns i et truquem

Omple el següent formulari amb la teva petició i et contactarem.

 • Adreça postal

  Crtra Molins a Sabadell kM 13, Nau 149
  Rubí , 08191
 • Phone

  93 588 14 70
 • Email

  info@centroplag.com

Nostra Política calitat i medi ambient

Gestió de la pandèmia Covid-19 i politica privacitat

Politica de privacitat i protecció de les dades.

De la conformitat amb l'establert al reglament general sobre protecicó de dades (RGPD) de l'Unio Europea i la llei organica de protecció de dades amb caràcter Personal. mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat. Vosté dona el consentiment informat, i exprés, lliure i inequívoc per a que les seves dades a través d'aquesta pàgina web siguin incloses en un fitxer propietat de Centroplag SL. Les dades mencionades poden ser
• Correu Electrònic
• Telèfon
• Nom i cognoms

COVID-19

L'empresa Centroplag ha realitzat netejes a l'espai públic, certificades i avalades per entitats públiques com a desinfeccions de zones on hi ha contacte humà.
• Neteja d'espai públic a terme municipal de l'ajuntament de Mataró