Benvinguts !
Centroplag es especialista en control integrat de plagues, amb un mínim impacte ambiental.

L’empresa Centroplag S.L. desenvolupa des de 1989 tasques de diagnosi, tractament i control de plagues, tant en l’àmbit urbà com forestal. Degut a la nostra experiència, portem a terme un conjunt de tècniques dins del control integrat de plagues, amb un mínim impacte ambiental i risc per les persones.

Disposem de la ISO 14001 de Gestió ambiental com a empresa de tractaments.

Estem donats d’alta en el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) tant per als tractaments de Desinfecció, Desinsectació i Desrratització (DDD) al Departament de Sanitat, com per als tractaments fitosanitaris al (ROPO) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, (DAAR)

Àrees d'especialització

Diagnòstic

AGDAG DGD GASDG ADSG AS GDSAG
Nautal: Setting up a Analytics repository employing Tableau. Defining first notes on Data governance & Tableau practices.

Atomització

DGADSGDSGDSAGDSG GAFDSGDSAGDSG ADSGA ADS GAGDS ADGSAD GAS GD.
Involved in projecDSAGAGAGDGADSA (ADSGGADSAG ADGSSADGA.

Mosquit Tigre

GDSAG SAG A SDAGSG AVBA programming

Contacta'ns i et truquem

Omple el següent formulari amb la teva petició i et contactarem.

 • Adreça postal

  Crtra Molins a Sabadell kM 13, Nau 149
  Rubí , 08191
 • Phone

  93 588 14 70
 • Email

  info@centroplag.com

Nostra Política calitat i medi ambient

Gestió de la pandèmia Covid-19

COVID-19

L'empresa Centroplag ha realitzat netejes a l'espai públic, certificades i avalades per entitats públiques com a desinfeccions de zones on hi ha contacte humà.
• Neteja d-espai p'ublic a l-ajuntament de Matar'o
• dagdsagsdgagdgasaga
• gasdgdagasgdas